Ogólna liczba odwiedzin:
8 585 429
4

OBOWIĄZEK SZKOLNY W NIEMCZECH-PORADNIK

NAUKA W NIEMCZECH

W Niemczech uważa się, że państwowa edukacja reprezentuje wyższy poziom niż prywatna. Jednakże dla obcokrajowców placówka niepubliczna może okazać się lepszym rozwiązaniem.

Większość Niemców, którzy posyłają swoje dzieci do prywatnych szkół, kieruje się pobudkami religijnymi lub ideologicznymi. Również w przypadkach, gdy uczniowie potrzebują szczególnej uwagi, rodzice wybierają placówki prywatne. Często się jednak zdarza, że szkoły prywatne reprezentują niższy poziom.

Jednakże z pewnych powodów możesz chcieć posłać dziecko do szkoły prywatnej:

 • Język : Większość państwowych szkół w Niemczech oferuje edukacje tylko w języku niemieckim. Miej świadomość, że nie zapewniają one na przykład dzieciom imigrantów specjalnych, bardziej intensywnych kursów. Może to oznaczać duże problemy, jeżeli twoje dziecko nie mówi po niemiecku. Ze względu na niedogodności językowe i integracyjne, posyłaj dziecko do niemieckojęzycznej szkoły tylko w wypadku, kiedy ono spędzi w niej powyżej roku.
 • Uznawalność wykształcenia za granicą : W niektórych przypadkach niemieckie egzaminy mogą nie zostać uznane za granicą. Jeżeli wiesz, że będziesz się w przyszłości przeprowadzał poza granice Niemiec, sprawdź, czy na miejscu jest uznawana np. Abitur.
 • Godziny zajęć, internaty – większość niemieckich szkół prowadzi zajęcia tylko rano. W niektórych rejonach obowiązują także lekcje w soboty. Jeżeli pracujesz, może się to okazać dla ciebie niedogodnością. Także niektórzy mają życzenie posłać dziecko do szkół z internatem, stanowią one jednak rzadkość w Niemczech.
 • Zajęcia pozalekcyjne : Miej świadomość, że w większości landów liczba dodatkowych zajęć dla dzieci jest ograniczona, lub nie ma ich praktycznie wcale. Jeżeli chcesz, by twoje dziecko uczyło się na przykład gry na instrumencie lub uprawiało jakiś sport, zastanów się poważnie nad szkołą prywatną.
 • Religia i inne czynniki : Większość niemieckich szkół prowadzi obowiązkowe zajęcia z religii, możesz jednak zadecydować, by twoje dziecko w nich nie uczestniczyło. Międzynarodowe placówki nie oferują tego typu lekcji. Większość niemieckich szkół jest koedukacyjna – jeżeli chcesz, by twoje dziecko uczyło się wśród rówieśników wyłącznie tej samej płci, zapisz je do szkoły prywatnej.

Dla wielu obcokrajowców mieszkających w Niemczech wybór między szkołą państwową a prywatną jest trudny. Nie zapomnij zawsze sprawdzać wyników szkół, które bierzesz pod uwagę (zarówno państwowych jak i niepublicznych). Rozmowa z nauczycielami i rodzicami innych dzieci uczęszczających do tej szkoły może być nieoceniona.

Niemiecki system edukacji

Niemcy były pierwszym krajem, który wprowadził obowiązek edukacji. Trwa ona przez dziesięć do trzynastu lat. Dodatkowo istnieją przedszkola dla dzieci pomiędzy trzecim a szóstym rokiem życia.

Za edukację odpowiadają lokalne władze poszczególnych landów. Każdy z nich ma inne sposoby nauczania, rożne rodzaje szkół, uniwersytetów czy odmienne warunki egzaminów.

Do niedawna Niemcy były bardzo dumne ze swojego poziomu kształcenia, jednak przeprowadzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2002 roku Programme for International Student Assessment (PISA – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) wydał druzgocącą opinię na temat kształcenia w RFN. Od tamtej pory trwa poważna debata na temat reform edukacji w Niemczech.

Dzieci zaczynają edukację w Niemczech w wieku sześciu lat. Jest ona obowiązkowa przez przynajmniej dziewięć lat (w niektórych landach – dziesięć). Zasadniczo kształcenie od szkoły podstawowej po uniwersytet jest darmowe. Jednakże w ostatnim czasie pojawiają się głosy mówiące o wprowadzeniu opłat za edukacje wyższą.

Równość

W przeciwieństwie do wielu innych państw Europy, Niemcy zawsze mieli bardzo egalitarne podejście do edukacji. Istnieje na przykład bardzo wiele szkół specjalnych dla dzieci wymagających większej opieki. Praktycznie nie istnieją elitarne szkoły ani uniwersytety, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii czy we Francji. Pojawiają się jednak nieśmiałe pomysły wprowadzenia szkół dla dzieci specjalnie uzdolnionych.

Mimo to, dzieci w wieku dziesięciu lat są dzielone dzieli na trzy różne rodzaje szkół (Gymnasium, Realschule and Hauptschule). Odbywa się to na podstawie oceny zdolności dziecka, w oparciu o wyniki z czterech lat edukacji w szkole podstawowej. Krytycy twierdzą jednak, że jest to zbyt wczesny wiek, aby móc ocenić zdolności dziecka, z tego powodu w wielu landach dzieci są nauczane razem aż do dziesiątej klasy. Aby dostać się na uniwersytet, uczniowie szkół średnich zdają Abitur (odpowiednik matury w Polsce). Można podchodzić do niego zarówno po Gymnasium jak i Gesamtschule.

Niektórzy krytycy narzekają, że niemiecki system edukacji za bardzo koncentruje się na ścieżce kariery czy osiągnięciach akademickich, a nie rozwija osobowości ucznia (na sposób brytyjski czy amerykański). Większość niemieckich szkół zapewnia dodatkowe zajęcia pozalekcyjne takie jak kluby sportowe, muzyczne. Są one oferowane przez zewnętrzne organizacje.

Sposób nauczania

W zasadzie sposób nauczania jest dużo bardziej sformalizowany niż w wielu innych krajach. Kontakt uczniów z nauczycielami poza lekcjami jest ograniczony. W ostatnich latach, szkoły w niektórych miastach zmagają się z malejącą dyscypliną. Może to być wynikiem dużej liczby dzieci z mniejszości etnicznych – zdarzają się szkoły, w których odsetek tych uczniów przekracza 50%.

Mimo tych problemów i wyników PISA, standardy edukacji stoją na naprawdę wysokim poziomie, w porównaniu z innymi państwami. Niemieckie szkoły szybko oswajają się z nowymi technologiami i praktycznie wszystkie placówki mają nowoczesny sprzęt komputerowy i dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Po ukończeniu szkoły dzieci wybierają albo praktyczną naukę połączoną z zajęciami w Berufsschule (forma szkoły zawodowej) lub rozpoczynają kształcenie na uniwersytecie bądź Fachhochschule. Miej świadomość, że w Niemczech, bardzo trudno uzyskać matrykulację swojego wykształcenia. Jeżeli zostałeś wykształcony na terenie Unii Europejskiej, jest to dużo łatwiejsze ze względu na prawo unijne, narzucające uznawanie wykształcenia między krajami członkowskimi.

Niemiecki system szkolnictwa

W Niemczech wszystkie dzieci muszą uczęszczać do szkoły przynajmniej 10 lat. Po czterech latach szkoły podstawowej uczniowie przechodzą do jednego z różnych rodzajów szkół średnich, w zależności od swoich zdolności.

Niemiecki, sztywny system edukacji jest często obiektem ostrej krytyki. Szkoły kładą duży nacisk na wyniki w nauce. Wybór szkoły często determinuje całą przyszłość dziecka już od najmłodszych lat. Jeśli chcesz posłać swoje dziecko do niemieckiej placówki, upewnij się, że wiesz, jakie może to mieć dla niego konsekwencje.

Przedszkole

Uczęszczanie do przedszkola (niem. Kindergarten) nie jest obowiązkowe w Niemczech, a rodzice mają obowiązek płacić czesne. Jednakże w niektórych wschodnich rejonach Niemiec nie ma wystarczającej ilości miejsc w przedszkolach, aby odpowiedzieć na duże zapotrzebowanie. Ze względu na długie listy oczekiwania, niektórzy rodzice zapisują swoje pociechy do przedszkoli zaraz po narodzinach dziecka, by mieć pewność, że dostanie ono miejsce gdy już będzie w odpowiednim wieku.

Większość dzieci uczęszcza do przedszkola na dwie, trzy godziny dziennie o poranku. Jeżeli oboje z rodziców pracują ten czas może zostać wydłużony do nawet dziewięciu godzin (co oczywiście oznacza wyższe opłaty). Zazwyczaj dzieci chodzą do przedszkoli od poniedziałku do piątku. Są także przedszkola, które zajmują się dziećmi, których rodzice pracują w weekendy lub wieczorami. W niektórych miastach spotyka się także Kinderkrippen dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, oferujące te same usługi.

Przedszkola stanowią zazwyczaj dobry sposób na integrację dziecka z nowym środowiskiem za granicą. Pamiętaj jednak, że w niektórych placówkach dzieci, mające od trzech do sześciu lat, bawią się razem bez podziału na grupy wiekowe.

Szkoły podstawowe

Szkoła podstawowa (Grundschule) zaczyna się, gdy dziecko ma pomiędzy pięć i pół a sześć i pół lat – w zależności w jakim miesiącu się ono urodziło. Pierwszy dzień w szkole jest bardzo ważny dla niemieckich uczniów. Jednym ze zwyczajów jest dawanie wówczas dzieciom torby pełnej słodyczy.

Liczba godzin lekcyjnych waha się od 20 do 30 w ciągu tygodnia, w zależności od klasy i wieku dziecka. Normalnie szkoła podstawowa trwa cztery lata, następnie rodzice otrzymują od nauczycieli rekomendację, do jakiego typu szkoły dziecko nadaje się najlepiej. Jest ona oparta na wynikach w nauce dziecka, jego zdolnościach i zainteresowaniach. Jeżeli dziecko ma problemy z nauką nauczyciel może zaproponować posłanie go do specjalnej Sonderschule.

Szkoła średnia

Skończywszy szkołę podstawową, dzieci przechodzą do jednego z trzech rodzajów szkół:

 • Hauptschule (po 10 klasie) – przygotowuje uczniów do edukacji zawodowej i kończy się Hauptschulabschluss. Ten rodzaj szkoły jest dla uczniów mniej zdolnych. Absolwenci zazwyczaj zaczynają praktyki (Lehre) w rzemiośle ręcznym, które czasem mogą być połączone z nauką w Berufsschule.
 • Realschule (po 10 klasie) – zapewnia szerszy zakres nauczania i kończy się Realschulabschluss. Szkoła ta jest przeznaczona dla tych, którzy chcą udać się na praktykę w handlu lub w niektórych zawodach medycznych. Kładzie większy nacisk na naukę matematyki i języków obcych niż na zdolności manualne.
 • Gymnasium (po 12 lub 13 klasie) – przygotowuje uczniów do kształcenia wyższego i kończy się Abitur (odpowiednik matury, stanowiący o możliwości uczęszczania na studia). Jest to najbardziej wymagający rodzaj szkoły, w którym odbywa się 32-40 godzin lekcyjnych w tygodniu i zmusza uczniów do wytężonej pracy w domu.

W niektórych niemieckich landach występują także szkoły, w których wszystkie dzieci uczą się w jednej placówce(Gesamtschule), jednak są one podzielone w zależności od swoich zainteresowań i zdolności. Po ukończeniu dziesiątej klasy uczniowie mogą wybrać czy chcą uczęszczać do Lehre czy zostać kolejne 3 lata w szkole aby zrobić Abitur (wyniki po dziesiątej klasie mają na to istotny wpływ).

Szkoły państwowe

Zapisy, sposób oceniania i godziny lekcyjne

W Niemczech każdy land ma swój własny program edukacyjny. Władze lokalne same kształtują standardy nauczania. Chociaż ogólny poziom nauczania jest naprawdę wysoki, pomiędzy poszczególnymi landami występują duże różnice.

Mimo tych różnic wiedza dzieci jest sprawdzana w szkołach na bieżąco. Praca ucznia jest podsumowywana dwukrotnie w ciągu roku, na koniec semestru. Oceny są następujące:

1 – sehr gut (bardzo dobry)

2 – gut (dobry)

3 – befriedigend (zadowalający)

4 – ausreichend (dostateczny)

5 – mangelhaft (mierny)

6 – ungenügend (niedostateczny)

Miej świadomość, że niemiecki system edukacji ocenia surowo. Jeżeli uczeń szkoły średniej otrzyma z dwóch lub więcej przedmiotów oceny 5 lub 6 może się okazać, że będzie musiał powtarzać klasę. Pamiętaj jednak, że wszelkie regulacje są zależne od władz poszczególnych landów.

Zapisy dziecka do szkoły

Zapisanie dziecka do szkoły w Niemczech jest całkiem proste. Jeżeli jesteś oficjalnie zarejestrowany jako rezydent Federacji, szkoła sama do ciebie napisze ze wszelkimi potrzebnymi informacjami, takimi jak niezbędne zaświadczenia lekarski czy jakie przybory szkolne.

Następnie musisz udać się do szkoły i zapisać swoje dziecko. Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś, czy poślesz je do szkoły prywatnej czy państwowej, musisz poświadczyć lokalnej placówce, jaką edukację dla dziecka planujesz. Miej świadomość, że uczęszczanie do szkoły jest dla dziecka obowiązkowe, więc jeżeli nie odpowiesz na informacje z lokalnej placówki, możesz mieć poważne problemy.

Godziny lekcyjne

Państwowe szkoły zazwyczaj pracują w godzinach porannych (na ogół od 8 rano do 13). Niektóre z nich od czasu do czasu prowadzą zajęcia po południu (na przykład do15.30 lub 16). Godziny pracy szkół mogą stanowić problem dla pracujących rodziców, szczególnie w sytuacji odwołania jakiejś lekcji, kiedy dziecko zostanie bez żadnego ostrzeżenia wysłane do domu. Z tego względu niektórzy rodzice decydują się na posłanie dziecka do szkoły prywatnej lub opłacenie opiekunki, która zajmie się nim po południu.

Wakacje

Wakacje w lecie z reguły trwają sześć tygodni. Planuje się je w różnym czasie wzależności od poszczególnych landów – dzięki temu można uniknąć korków na niemieckich Autobahnen.

Oprócz tego okresy wolne od szkoły są następujące:

 • Dwa tygodnie jesienią (Herbstferien), przerwa pochodzi z czasów, kiedy dzieci na wsiach pomagały rodzicom w pracach domowych.
 • Dwa lub trzy tygodnie przerwy bożonarodzeniowej (Weihnachtsferien)
 • Tydzień Wielkanocy (Osterferien)
 • Dodatkowe dni z okazji świąt religijnych i państwowych.

Pamiętaj, że nie możesz zabierać dziecka ze szkoły bez żadnej poważnej przyczyny. Wszelkie nieobecności (także choroby) muszą być usprawiedliwione na piśmie. Jeżeli z jakiegoś powodu twoje dziecko nie pojawi się w szkole przez dłużej niż dwa dni, musisz uzgodnić to z przedstawicielami placówki, w przeciwnym razie zostanie nałożona na ciebie grzywna. Jeżeli uczeń notorycznie i bez żadnego usprawiedliwienia nie będzie przychodził do szkoły, ty możesz nawet trafić do więzienia a dziecko do rodziny zastępczej!

Szkoły prywatne

Międzynarodowe, religijne i Waldorfschulen

W Niemczech istnieje wiele alternatyw dla szkół państwowych. Jednak w większości nie są one do końca prywatne, gdyż polegają w pewnym stopniu na dofinansowaniu federalnym i nierzadko działają na podobnych regułach.

Największą siecią prywatnych szkół jest Waldorfschulen. Metody kształcenia w nich są oparte na filozofii Rudolfa Steinera i są podobne do metody Montessori. Zapewniają edukację od przedszkola po początkowe lata szkoły średniej. Szkoły Waldorf kładą nacisk na rozwój kreatywności ucznia, a ich program kształcenia zapewnia wiele zajęć z zakresu sztuki.

Szkoły o charakterze wyznaniowym można znaleźć na terenie całej Republiki. W dużej mierze są zależne od finansowania państwowego. Placówki tego rodzaju są bardzo oblegane, co wynika z obiegowej opinii o ichwysokim poziomie kształcenia (w stosunku do placówek prywatnych czy publicznych). Uczniowie ani ich rodziny nie muszą być wyznawcami danej wiary, aby uczęszczać do tych szkół, obowiązuje jednak szacunek dla poglądów wierzących i ich zwyczajów, odpowiednistrój oraz dieta.

Wybierając prywatna szkołę powinieneś sprawdzić:

 • Jaką reputację ma placówka i kiedy została założona.
 • Czy szkoła ma dobre wyniki w nauczaniu? Jakie wyniki w zewnętrznych egzaminach osiągają jej absolwenci.
 • Jak duże są klasy i jaki jest stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli?
 • Jakie jest wykształcenie nauczycieli?
 • Skąd pochodzą ich uczniowie?
 • W jakim języku odbywa się nauczanie? Czy są jakieś specjalne zajęcia dla uczniów wymagających dodatkowych lekcji niemieckiego?
 • Na jakich zasadach działają szkoły, kiedy przewidują wakacje i jakie są godziny ich pracy. Niekoniecznie musi się to pokrywać ze szkołami publicznymi.
 • Co zawiera program nauczania? Jakie egzaminy przeprowadza dana placówka?
 • Czy są odpowiednie warunki dydaktyczne do nauczania przedmiotów artystycznych i z zakresu nauk ścisłych?
 • Czy szkoła potrafi utrzymać swoich uczniów w dyscyplinie?

Zanim dokonasz ostatecznego wyboru, koniecznie musisz odwiedzić dana szkołę – porozmawiaj z jej pracownikami, uczniami, sprawdź dostępne zaplecze dydaktyczne. Kiedy już twoje dziecko będzie zapisane,utrzymuj stały kontakt z jego opiekunami i obserwuj postępy swojej pociechy. Obcojęzyczna szkoła będzie prawdopodobnie bardzo dużym wyzwaniem dla młodego ucznia, więc udzielaj mu jak najwięcej wsparcia.

Szkoły międzynarodowe

W Niemczech szkoły międzynarodowe najłatwiej znaleźć w miastach, gdzie mają siedziby duże, światowe firmy (na przykład w Monachium, Frankfurcie nad Menem czy Berlinie). W większości z nich przez cały okres edukacji (od przedszkola po dyplom uniwersytecki) lekcje odbywają się po angielsku. Zasięgnij informacji w swojej ambasadzie, jakie szkoły międzynarodowe działają w twojej okolicy.

Szkoły wyższe

Uniwersytety i Fachhochschulen

W Niemczechdziała ponad 220 wyższych uczelni, wliczając państwowe uniwersytety (także uczelnie techniczne), prywatne placówki oraz wszelkie inne instytucje, takie jak na przykład szkoły artystyczne. Każdy, kto zda Abitur,ma zagwarantowane przyjęcie do którejś z nich.

Czas trwania nauki zależy przede wszystkim od studenta, ale również w pewnym stopniu od instytucji prowadzącej zajęcia. Teoretycznie kształcenie powinno trwać od czterech do sześciu lat, jednak większość studentów wydłuża ten okres i kończy studia w wieku 28 lat (dla porównania – w USA jest to około 25 lat, w WielkiejBrytanii 23).

Tak długi okres studiów stał się w Niemczech poważnym problemem, gdyż w tym czasie nie mogą oni podejmować pracy i zdobywać doświadczenia. Kiedy młodzi Niemcy zaczynają swoją karierę, ich rówieśnicy z innych krajów mają już za sobą kilkuletnie doświadczenie lub nawet zajmują stanowiska kierownicze.

Długość nauki tłumaczy całkowita swoboda w kształtowaniu swojego toku studiów. W przeciwieństwie do innych państw, w Niemczech praktycznie nie ma z góry ustalonych programów nauczania. Studenci sami wybierają swoje zajęcia w całkowicie dowolnej kolejności. Wadą takiego systemu jest pełna odpowiedzialność studenta za własny tok studiów i strasznie rozbudowana biurokracja. Wielu obcokrajowców (ale także niektórzy Niemcy) przez cały swój pierwszy rok studiów jest zagubionych i całkowicie zdezorientowanych. Niestety, przy takim systemie bardzo łatwo zmarnować dużo czasu na nieprzydatną naukę.

Wiele państwowychuniwersytetów jest przepełnionych, można tego doświadczyć na każdym kroku. Sytuacja się jeszcze pogorszyła, gdy uczelnie zostały zmuszone do obcięcia swoich budżetów. Mimo to, niemieck ieuniwersytety nadal wypadają bardzo dobrze w rankingach. Dziękiwydłużonym studiom, absolwenci są bardziej dojrzali niż ichrówieśnicy za granicą, co jednak przy całej niemieckiejbiurokracji, przez którą muszą się przeprawiać, nie jestzaskoczeniem!

Podjęcie studiów

Tylko absolwenci z najlepszymiwynikami Abitur mają możliwość dowolnego wyboru uniwersytetu, do którego chcą uczęszczać. Pozostali są mają na uczelniach miejsca przydzielone przez Zentralstelle für die Vergabe vonStudienplätzen (ZVS– centralne biuro przydzielania miejsc na uczelniach. Jednak wiele kierunków posiada pewne obostrzenia w przyjmowaniu nowych studentów.Jeżeli nie zostaniesz przyjęty za pierwszym podejściem,możesz spróbować kolejny raz w następnej rekrutacji.

Jeżeli chcesz studiować w Niemczech, a swoje wykształcenie zdobyłeś w innym kraju, bardzo ważnym jest, czy było to na terenie Unii Europejskiej, czy nie.Wszystkie unijne dyplomy są uznawane, włącznie z brytyjskimi A-levels i International Baccalaureate jako odpowiedniki Abitur.Dokumenty z innych państw wymagają uzyskania specjalnego certyfikatu od władz landu. W ostatnich latach pod naciskiem rządu federalnego ułatwiono proces matrykulacji wykształcenia, aby uniknąć edukacyjnej izolacji Niemiec w przyszłości.

Fachhochschulen

Jeżeli nie zostaniesz przyjęty do niemieckiego uniwersytetu, lub chcesz uczyć się krócej, powinieneś rozważyć aplikację do Fachhochschule.Kładzie ona nacisk na bardziej praktyczne umiejętności, a nauka w niej trwa tylko 3 lata. Pamiętaj jednak, że dyplom z Fachhochschule nie jest odpowiednikiem wykształcenia uzyskanego na uniwersytecie. Ukończenie tego rodzaju szkoły zapewnia dobre perspektywy znalezienia pracy.

Tytuły naukowe

Niemieckie stopnie naukowe i dyplomy

Zasadniczo w Niemczech występują trzy stopnie naukowe: MA – wykształcenie czysto akademickie (w dziedzinach humanistycznych) oraz Diplom (w dziedzinach nauk ścisłych). Staatsexamen dotyczy zawodów kontrolowanych przez Rząd Federalny (np. nauczyciel).

Porównanie tych stopni naukowych z obowiązującymi za granicą jest trudnym zadaniem. Aby poprawić swój prestiż, wiele uczelni kształci na zasadach obowiązujących w innych krajach i przyznaje takie tytuły jak BA czy Master.Na niektórych uniwersytetach uzyskasz albo niemiecki dyplom, albo międzynarodowy, albo oba jednocześnie.

Musisz pamiętać, że międzynarodowe tytuły przyznawane przez niemieckie uniwersytety nie zawsze odpowiadają dokładnie tym nadawanym za granicą. Na przykład wiele uniwersytetów przyznaje stopień MBA, jednak sposób nauczania jest wciąż bardziej akademicki niż, jak ma to miejsce zagranicą – praktyczny. Sprawdź, czy programy kształcenia, które uniwersytet oferuje są dokładnie tym, czego oczekujesz.

Niemieckie doktoraty

W Niemczech najwyższy stopień naukowy to doktor. Wielu Niemców, którzy doszli do tego poziomu życzy sobie, by zwracać się do nich per Herr/Frau Doktor,co niejednokrotnie zaskakuje obcokrajowców, szczególnie, jeżeli ma to miejsce w kontekście biznesowym.

Ci, którzy zdobyli tytuł doktora za granicą, mają prawo do używania go w Niemczech. Jeżeli uzyskałeś w Stanach Zjednoczonych stopień PhD lub tytuł doktora w innym państwie, możesz posługiwać się nim dopiero, gdy niemieckie Ministerstwo Edukacji go zweryfikuje.

za  justlanded.com/pl/niemcy

Print Friendly
Kategoria: Artykuły, Porady

4 Komentarzy

 1. The users could take benefit of having a good
  credit history through the use of online loans.
  4% and allowing existing borrowers whose educational loan debt exceeds their income to convert their private loan debt
  into federal Direct Loans. A new lender
  may not start to see the urgency in signing up for additional risk.

 2. water fnr pisze:

  For example, two 45 degree cuts are generally required to join pieces to make a 90 degree turn.
  Many people forget about their gutter system and often leave cleaning them when its too late.
  Manually collecting fallen leaves is the first step and may be one of those tasks
  you prefer to keep avoiding, but putting it off will only cause
  bigger problems later on.

 3. credit score pisze:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. kudos

 4. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo
  News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

Dodaj Komentarz

Dodaj Komentarz
*

PolScott24™ © 2013
Kopiowanie materiałów z Portalu tylko za zgodą redakcji!